Reglement recreatievissers

 

 1. Iedere visser moet in het bezit zijn van een op zijn naam gestelde vergunning die slechts geldig is wanneer ze volledig ingevuld en samen met de identiteitskaart kan worden vertoond aan het toezichthoudend personeel en controleurs. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten steeds vergezeld zijn van één van beide ouders.
 2. Er mag geen vis worden mee genomen, wordt er iemand betrapt dan zal er klacht neergelegd wegens stroperij bij de politie.
 3. Als men tijdens het vissen graskarper vangt dan moet deze onmiddellijk teruggezet worden.
 4. Het gebruik van een leefnet is verboden op de wedstrijdput. Het gebruik van een schepnet en een ruime emmer gevuld met water om de vis te onthaken is altijd en overal verplicht
 5. Hou steeds uw visplaats zuiver en respecteer de natuur rondom u. Verniel geen waterplanten en of oevers, er zijn voldoende visplaatsen voorzien. Iedere visser neemt zijn afval terug mee. Er mag tijdens of na het vissen geen afval rondslingeren
 6. Gelieve de wedstrijdput vrij te houden op data van een wedstrijd
 7. Hengels
 • Er mag met één gewone hengel gevist worden, en één speciale hengel voor snoek,karper of paling
 • Of met één speciale hengel beaasd met een visje, en met één speciale hengel voorzien van enig kunstaas of lepel.
 • Of twee speciale hengels op karper.
 1. Het is ten strengste verboden op roofvis en karper te vissen op de wedstrijdput.
 2. Alle aas is toegelaten, uitgezonderd; gekleurde maden, gekapte pieren, aardappelen, vers-de-vase en tubifex.
 3. Palen en afsluitingen geplaatst door de vissersclub, mogen onder geen enkel beding verwijderd of verplaatst worden, om doorgang te verlenen aan voertuigen
 4. Het is ten strengste verboden vis over te zetten van de ene naar de andere vijver zonder toestemming van het bestuur.
 5. De aangesloten leden worden verantwoordelijk geacht voor eventuele beschadigingen en/of overtredingen door derden die door hen zijn uitgenodigd.
 6. Iedere karpervisser mag langs de oevers en naar de hoeken vissen indien hij niemand hindert. Indien er een andere visser arriveert, en deze neemt plaats op een visplaats langs de oever waar zich een lijn van een karpervisser bevindt, dan moet deze laatste zijn lijn weghalen en recht vooruit vissen.
 7. Overtredingen aan hoger vermelde punten en aan het algemeen reglement kunnen uitsluiting tot gevolg hebben.
 8. Bij overtreding van Art. 2 - 5 of 8 wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken!
 9. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 10. Voor inschrijvingen en inlichtingen, of indien U overtredingen vaststelt kan U steeds contact opnemen met: Maarten Borghs +32 497 992621